Θεόδωρος Αγγελόπουλος

Posted on January 25, 2012

0


Η Ελλάδα πεθαίνει. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Πεθαίνει και το μόνο που είναι ικανοί να κάνουν αυτοί που τη σκοτώσαν, είναι την ΕΔΕ του ασθενοφόρου που χάλασε… 
Advertisements