Αναδημοσιεύσεις

Δεν υπάρχουν όροι για αναδημοσίευση κειμένων από το μπλογκ παρά μόνο αναφορά στην πηγή.

Be the first to start a conversation

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: